Musikgudstjänst

Musikgudstjänsten i Gamla Uppsala kyrka

Musikgudstjänsten i Gamla Uppsala kyrka

Så här fina var vi vid musikgudstjänsten i Gamla Uppsala kyrka den 17 oktober 2010.

Temat var "Att leva tillsammans".